Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 23.06.2011 17:40:44 

Kresťanské Vianoce

A predsa ...

Hoci z farského ani z biskupského úradu na náš e-mail vo veci prosby Petrovi Dvorskému a jeho bratovi, aby sa dištancovali od Diabolských Vianoc, NIJAKO NEREAGOVALI,

3. ročník "Diabolských Vianoc" sa už nekonal !!!

september  2009

 


Brat Petra Dvorského pozvaný k sv. Otcovi

 

„Rímskokatolícky farský úrad Smolnická Huta pozýva všetkých ľudí dobrej vôle na benefičný koncert Jaroslava Dvorského, ktorého klavírne bude doprevádzať pani Júlia Grejtáková. Koncert sa uskutoční dňa 30.3.2008 o 17.00 hod. v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute pod záštitou diecézneho biskupa Mons. Eduarda Kojnoka, primátorky mesta Gelnica a starostu obce Smolnícka Huta...

Pánovi Dvorskému tu bude zároveň odovzdaná pozvánka do Ríma z príležitosti štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda. Počas audiencie na Námestí sv. Petra zaspieva Svätému Otcovi a odovzdá mu CD s piesňou Ave, Maria v piatich jazykoch. Na druhý deň sa zúčastní na slávnostnej bohoslužbe v Bazilike Panny Márie Snežnej, ktorú bude slúžiť kardinál Jozef Tomko“ (Skrátene z farskej a diecéznej web stránky).

 

Poprosil som CSILic. Jozefa Spišáka, administrátora farnosti Smolnická Huta ako aj riaditeľa Biskupského úradu o vyjadrenie k pripravovanému 3. ročníku tzv. Diabolských Vianoc a k tomu, že ich hlavnými protagonistami sú Sarkőziovci, ktorí sa hlásia za katolíkov, vystupujúcimi ďalší katolíci, napr. aj Peter Dvorský, brat Jaroslava Dvorského.

 

Správcu farnosti som naviac poprosil, aby sa opýtal pána Jaroslava Dvorského, čo si o Diabolských Vianociach myslí on a či by bol ochotný na niektorom zo šnúry týchto koncertov svojho brata zastúpiť.

Karol Nagy, 28. 3. 2008

 

Informácia z 1. júna 2008:

 

Ani administrátor farnosti a súčasne aj vo funkcii administrátora diecéznej web stránky, ani riaditeľ Biskupského úradu na moje e-maily neodpovedali. TK KBS priniesla 30. 6. 2008 o vystúpení Jaroslava Dvorského pred Svätým otcom túto správu.

 NÁDHERNÉ VIANOCE

 

Diabol,

čo ten tu vlastne robí,

Vianoce a "on",

to sa predsa nehodí

 

Zastretá myseľ

výplod nás

výplod ľudí bez úhony.

 

Kto stvoril svet,

Ten tu má byť,

nie ničiteľ

svetoláskykaz.

Búrte sa, ľudia

je to v nás,

po chrbte mi behá mráz

"DIABOLSKÉ VIANOCE",

otrasné, choré spojenie,

dúfam, prosím,

že iba slov.

 

Len slová,

obyčajné slová,

čo rozprúdia krv

v žilách do boja.

Hanba tvorcom

týchto slov,

Boh a diabol

svetlo a tma,

kričte ľudia,

nebojte sa,

vyžeňte diabla

zo srdca zlých,

vyžeňte diabla,

tu predsa Boh a láska

v čase

nádherných Vianoc

svoje miesto má.

 

Adriana Šalachová

 

Kresťanské Vianoce

 

Od 3. 12. 2007 bolo o urážke sviatku narodenia Ježiša Krista, teda jeho Samého, ako aj kresťanstva a všetkých kresťanov informovaných desaťtisíce ľudí. Svojimi protestami sa pridal aj prešovský pravoslávny biskup – vladyka a prešovský gréckokatolícky biskup – vladyka, taktiež senior ECAV v Prešove, presbyterka ECAV Košice – Terasa, bratislavská evanjelická farárka a predsedníčka Zväzu evanjelických žien. Budeme oslovovať naďalej všetkých spoluobčanov a vstupovať do masmédií.

 

Zakladáme neformálnu iniciatívu Kresťanské Vianoce. Výbor ľudí dobrej vôle. Mezi nami sú vítaní nielen kresťania, ale aj ľudia dobrej vôle, ktorým je vlastná ohľaduplnosť voči blížnym rozdielneho vierovyznania aj bez vyznania. Budeme sa tiež usilovať o udržiavanie kresťanských a národných (slovenských, maďarských, rómskych, ...) tradícií, samozrejme aj s ich zakonzervovanými pohanskými, sčasti pokresťančenými prvkami, najmä tých, ktoré sa viažu ku kresťanským sviatkom.

Karol Nagy, 23. 12. 2007

 

Diabolské Vianoce

 

Hoci slávenie narodenia nášho Pána a Spasiteľa vyzerá aj v niektorých našich kresťanských rodinách ako pohanské bakchanálie, na televíznych obrazovkách a na uliciach ako slávenie konzumu, míňania peňazí a tomu odpovedajúcim finančným ziskom, nazvať hudobné koncerty Diabolskými Vianocami asi chcelo značnú dávku trúfalosti.

Žiaľ, vyplatila sa im. Vlani produkovali prvý ročník. V bulvároch, ale aj v hudobných médiách sa vytešovali, že už aj televízne markízacké nahrávanie bolo „vskutku diabolské“ v súvislosti so spormi medzi režisérom a účinkujúcimi.

Prakticky nikto na Slovensku sa verejne voči kontroverznému názvu neozval. Akoby ho nikto nepovažoval za prinajmenej prejav hrubej neúcty režiséra a zúčastnených umelcov ku kresťanskému cíteniu spoluobčanov.

Takto pred pár dňami spustili už druhý ročník Diabolských Vianoc. S tými istými umelcami, na ktorých iné vystúpenia sa poriadajú aj "farské púte." Je iste veľa dôvodov reagovať. Možno aj niekoľko dôvodov naďalej mlčať. Zatiaľ, bez silnejších slov, poviem len, že mne sa názov čohokoľvek ako Diabolské Vianoce ani trochu nepáči.

Karol Nagy, 3. decembra 2007

 

 

TOPlist